Splitsvilla 15 Male Contestants List List of Splitsvilla 15 Male Contestants

Arbaz Patel

Adit Minocha

Aniket Lama

Ayshmaan Maggu

Jashwanth Bopanna

Harsh Arora

Devkaran Sharma

Abhishek Jain aka Addy

Siwet Tomar

Yuvraj Bassi

Digvijay Rathee

Sachin Sharma

Lakshay Gaur

Divyansh Pokharna

Daulat ‘Rahul’ Raja

Rigden Nadik Bhutia

Splitsvilla 15 Female Contestants List (MTV Splitsvilla X5)